جملات کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید : 30 جمله تاثیرگذار به اضافه 5 عکس نوشته

سی جمله طلایی و انگیزه بخش از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

ناپلئون هیل در مهمترین و پرفروش ترین کتابش پرده از رازی برداشته است که نزدیک به یک قرن است که مردم دنیا در حال استفاده از آن هستند شخصا معتقد هستم که کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را با هر روز وهمواره مطالعه کرد و اموزه های آن را باید درک و در ذهن ابدی کرد در این مقاله 30 عدد از طلایی ترین جملات کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را برای شما عزیزان گرد هم آورده ایم امیدوارم با مطالعه روزانه انها ذهنیت ثروت و مثبت را در ذهن خود همیشگی کنید .

قسمت اول جملات بیندیشید و ثروتمند شوید

رمز مورد اشاره بیش از یک صدبار در صفحات مختلف این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است اسم خاصی برای آن انتخاب نشده و تنها مترصدان آن و کسانی که از آمادگی لازم بهرمند باشند می توانند از آن استفاده کنید .

توجه داشته باشید که هرگز بدون زحمت و در إزا هیچ ، چیزی عاید شما نمی شود برای رسیدن به موفقیت باید بهای آن را بپردازید ، هر چند هزینه در مقایسه با آنچه به دست می آورید بس ناچیز است.

جملاتی از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

باید بدانید که رسیدن به ثروت دور از دسترس شما نیست می توانید آنچه را می خواهید به دست آورید ثروت ، شهرت و خوشبختی می تواند از آن همه کسانی باشد که با عزمی راسخ ، تصمیم گرفته اند به آن دست یابند .

به راستی اندیشه ثروت و دارایی است ؛ دارایی قدرتمندی که وقتی به هدف مشخص ، عزم راسخ و اشتیاق سوزان ترکیب می شود ، راه رسیدن به ثروت و سایر داراییها را به روی شما می گشاید .

اگر انسانها پای عقیده خود بایستند و به هدف خود بچسبند و آنقدر مداومت داشته باشند تا خواسته آنها به وسواسی دایمی مبدل گردد چه اتفاقاتی که نمی افتد !.

جملاتی از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

یکی از علل عمده شکست و ناکامی این است که در برخورد با مشکلات موقتی متوقف می شویم و دست از تلاش برمی داریم .

بدانید که ثروت نصیب کسانی می شود که سخت کوشند و از مداومت لازم برخورداند . وقتی اندیشیدن را شروع می کنید و ثروتمند می شوید در می یابید که ثروت با یک حالت ذهنی آغاز می شود ، باید هدف مشخصی داشته باشید .

یکی از نقاط ضعف اشخاص این است که از غیر ممکن حرف می زنند همه آن چیزهایی را که به نتیجه نمی رسند می دانند ، همه از نشدنی ها حرف می زنند این کتاب برای کسانی نوشته شده است که می خواهند از اقدامات اشخاص موفق استفاده کنند موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند .

قبل از اندوختن  ثروت  کلان باید اذهان خود را از اشتیاق به ثروت انباشته کنیم . اگر طالب پول هستیم باید ذهنیت پول داشته باشیم تا اشتیاق به ثروت ، ما را به طرحی مشخص برای دستیابی به آن راهنمایی و مجبور کند .

راههای عقب نشینی را بر خود ببندید اینگونه است که می توان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروزی قرار داد و این شرط لازم برای موفقیت است .

قسمت دوم جملات کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

اگر کاری که می خواهید بکنید درست باشد و به آن باور داشته باشید درنگ نکنید و قدمی به پیش بگذارید و رویای خود را جامه عمل بپوشانید ممکن است موقتا شکست بخورید اما بدانید هر شکست با خود بذرهایی از موفقیت و پیروزی به همراه دارد .

به هر چه بنگرید درسی از ایمان در آن هست به تنها چیزی که نیاز داریم اطاعت است برای هر کدام از ما راهی وجود دارد، اگر خوب گوش کنیم کلمات مناسب خود را می شنویم .

جملاتی از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

هر قدر در زندگی بخواهیم و توقع داشته باشیم همان اندازه به دست می آوریم . توقع زیاد یا کم داشتن تفاوت فکری چندانی ایجاد نمی کند .

من به قدرت اشتیاق توإم با ایمان ، اعتقاد دارم زیرا دیده ام که چگونه این نیرو اشخاص را از ذلت به قدرت و ثروت رسانیده است .

ایمان حالتی از ذهن است که می توان آن را به کمک تایید یا آموزشهای تکراری برای ذهن نیمه هوشیار و به کمک اصل تلقین به خود ، ایجاد نمود .

هر اندیشه ای که به تکرار به ذهن نیمه هوشیار برسد جذب آن می شود و به تدریج این ذهنیت حالت فیزیکی می گیرد به عبارت دیگر افکاری که حالت احساسی پیدا می کنند و با ایمان همراه می شوند بی درنگ به یک عنصر فیزیکی تبدیل می شوند .

جملاتی از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

توجه داشته باشید که عمل شرط لازم موفقیت است و خواندن راهنمایی های کتاب به تنهایی کافی نیست لازم است احساسات مثبت ذهن خود را تشویق و احساسات منفی را کنار بگذارید .

هر انسان تحت تاثیر افکاری است که بر ذهن او می گذرد ، افکاری که آن را به عمد در ذهن خود می کارد و آن را با همدلی و همدردی تشویق می کند و آن را با هیجان و احساس ترکیب می کند به این صورت نیروی انگیزه بخشی را به وجود می آورد که کلیه اعمال و رفتار او را مشخص کرده و تحت تاثیر قرار می دهد .

برای کاشتن هر نظریه ، هدف یا برنامه توصیه می کنم درباره هدف خود بنویسید ، آن را به حافظه خود بسپارید ، جزییات آن را کلمه به کلمه و روز به روز آنقدر به خود بگویید تا ارتعاش صدا به ذهن نیمه هوشیار شما برسد .

ثروت با اندیشیدن شکل می گیرد میزان این ثروت با توجه به آنچه در ذهن شخص می گذرد محدود می شود ایمان محدودیتها را برطرف می سازد این را در برخورد با تمامی مسایل زندگی خود را فراموش نکنید .

قسمت سوم جملات کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

همه روزه دو بار با صدای بلند ، قصد و هدف خود را برای تحصیل پول بخوانید و خود را ببنید که به این پول رسیده اید با تبعیت از این دستورالعمل شما میل خودرا مستقیما به ذهن ناهوشیارتان با ایمانی راسخ مخابره می کنید .

ذهن نیمه هوشیار هر دستوری را که همراه با ایمان و باور و عمل به او داده شود می پذیرد اما لازم است که این دستورات بارها و بارها به شکل تکرار ارائه شوند تا در ذهن نیمه هوشیار جای گیرند .

وقتی پول مورد نظر را در ذهن تصویر می کنید و آن را با چشمان بسته در ذهن خود می بینید به این نکته توجه داشته باشید که می خواهید در ازاء تحصیل این پول چه بهایی بپردازید و این نکته بسیار مهمی است .

انسان تحصیل کرده کسی است که ذهنش را وسعت بخشیده و به کمک آن می تواند به خواسته خود برسد ؛ می تواند بی آنکه حقوق دیگران را زیر پا بگذارد به آنچه می خواهد دست یابد .

جملاتی از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

باید در زمینه کارتان اطلاعات تخصصی کافی داشته باشید ممکن است به دانش تخصصی بیشتری احتیاج داشته باشید در این صورت باید کمبود اطلاعاتی خود را با گروه صاحبنظران و اندیشمندان جبران کنید .

باید دانش را سازمان دهید و آن را استفاده کنید ، باید از دانش برای رسیدن به هدف مشخص استفاده کرد و از برنامه های عملی کمک گرفت دانش اگر به سوی هدفی ارزشمند هدایت نشود بی ارزش خواهد بود .

خیال کارگاهی است که در ان تمام برنامه های ناشی از انسان شکل می گیرند عمل به کمک قوه تخیل ذهن جاری می شود گفته اند که انسان می تواند هر چه را در ذهن تصور کند و در خیال ببیند ایجاد نماید .

اگر شما از جمله کسانی هستید که معتقدید کار و تلاش شدید و صداقت به تنهایی به ثروت و تنعم می انجامد بدانید سخت در اشتباه هستید ثروت و تنعم آن هم به مقدار زیاد خاصل خواسته مشخص بر اساس استفاده از اصول معین می باشد .

هیچ کس به تنهایی تجربه ، آموزش ، توانایی و دانش کافی ندارد که با آن به ثروت کلان برسد بدون همکاری دیگران این مهم امکان پذیر نیست .

دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکست های موقتی امکان پذیر نیست وقتی در اجرای برنامه خود شکست می خورید آن را به حساب نقص در برنامه خود بگذارید و برنامه خود را بازسازی کنید .

 

مقایسه کنید بعدا بخرید کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید