آنچه را مغز باور کند به آن می رسد 

در ابتدای فصل دوم کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید این عنوانی که در بالا به آن اشاره شده آمده است و می توان این گفته و نوشته ناپلئون هیل را یکی از اساسی ترین اصول موفقیت و چگونه ثروتمند شویم  دانست هر آنچه که ذهن و مفز آن را بپذیرد شما به آن دست پیدا خواهید کرد حال پول و ثروت باشد یا مقام و شهرت ، راهکاری هم که نویسنده برای آنکه مغز بپذیرد خواسته شما از راه تلقین به خود و همزمان اقدام و عمل به برنامه ای که برای رسیدن به خواسته خود طراحی کرده اید .

در ادامه این مقاله از شما عزیزان دعوت می کنم تا خلاصه فصل دوم کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را مطالعه کنید و از نکات کاربردی آن یادداشت برداری کرده و هر روز به آنها نظری بیندازید .

اشتیاق نقطه شروع همه موفقیتها

وقتی بیش از 50 سال پیش ادوین بارنز از قطار باری در ارنج پیاده شد به خانه به دوشها بیشتر شباهت داشت ، اما افکارش سلاطین گونه بود.

اشتیاق بارنز امید و آرزو نبود ، میلی معین و مشخص بود میلی بود که به همه امیال دیگر تفوق و برتری داشت ، اشتیاقش قطعی بود .

پ ن : چگونه ثروتمند شویم : وقتی خواسته ای داری و میل شدیدی برای رسیدن به آن ، در اصطلاح می گویند باید آن خواسته خواب و خوراک را از شما گرفته باشد و شما مداوم و پیوسته کانون توجهت رسیدن به آن خواسته باشد با امتحان راههای مختلف البته نباید وابسته به آن باشد بلکه باید از مسیر حرکت خود و داشته های فعلی خود لدت ببرید .

بارنز موفق شد زیرا برای خود هدف مشخص در نظر گرفت تمام نیرو و توان و تلاش خود را برای رسیدن به آن هدف صرف کرد (تئوری لامپ یا ذربین ) .

پنج سال طول کشید اما در این پنج مدت بارنز خود را شریک ادیسون می دید (راه چگونه ثروتمند شویم را کشف کرد ) و این باور از همان روز که به دیدار ادیسون رفت از ذهنش و فکرش بیرون نرفت و این خواسته ای بود که او به آن بیش از هر چیزی بها می داد.

وقتی به ارنج رفت به خود نگفت :<<سعی می کنم ادیسون را راضی کنم که به هر ترتیب شغلی به من دهد>> به جای آن گفت :<<من به ادیسون می گویم از راه دور آمدم تا شریک تجاری شما شوم >> گفت تنها هدف من این است که شریک تجاری ادیسون شوم من تمامی پلهای پشت سر خود را خراب می کنم و برای رسیدن به هدفی که در سر دارم تمام توان و وجودم را بسیج می کنم .

 

چگونه ثروتمند شویم تنها گزینه را موفقیت قرار دهید
یکی از راههای موفقیت این است که برای خود تنها یک گزینه باقی بگذارید آن هم موفق شدن است

 

او برای بازگشت خود راه بازگشتی باقی نگذاشته بود یا باید پیروز می شد یا از بین می رفت . این رمز موفقیت بارنز بود

چگونه ثروتمند شویم :

هر کس طالب پیروزی است باید کشتیها و پلهای پشت سرش را در آتش بسوزانید و راههای عقب نشینی را بر خود ببندد اینگونه است که می توان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروزی قرار داد و این شرط لازم موفقیت است .

توجه داشته باشید که خواستن تنها به ثروت نمی انجامد اما مشتاق ثروت بودن ، با ذهنیتی وسواس گونه و آنگاه برنامه ریزی دقیق و تدارک راههای رسیدن به هدف و در کنار همه اینها مداومت و پایداری در برابر چالشها و مشکلات ، اسباب غنا و موفقیت می گردد .

شش مرحله برای تبدیل شدن اشتیاق به طلا (عنوان شده در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ):

1- مبلغ مورد نیاز خود را دقیقا مشخص سازید .

2- دقیقا مشخص کنید برای دستیابی به این مبلغ چه چیزهایی حاضر هستید بپردازید چه بهایی حاضرید برای آن پرداخت کنید (زمان ، انرژی ، فکر ، پول ، حتی جان).

3- تاریخ مشخصی برای دستیابی به هدف خود در نظر بگیرید .

4- برنامه ای قطعی برای اجرای برنامه خود بریزید و بی درنگ دست به کار شوید باید بی درنگ این برنامه را به مرحله اجرا بگذارید .

5- رقم و مبلغ مورد نیاز خود را بنویسید و زمان دستیابی به آن را مشخص کنید و درباره بهایی که حاضر هستید برای رسیدن به هدف بپردازید را مشخص کنید و تصمیم بگیرید و متعهد شوید در صورت نیاز آن را پرداخت کنید آنگاه برنامه ای را که می خواهید برای رسیدن به این پول به اجرا بگذارید ، در نظر بگیرید و اقدام را شروع کنید .

6- یادداشت خود را با صدای بلند ، روزی دوبار ، قبل از خواب و به هنگام بیدار شدن بخوانید . در حال خواندن ببنید و باور کنید که صاحب این پول و دارایی شده اید .

پ ن : برای آنکه بدانید چگونه ثروتمند شویم این شش مرحله را با خطی درشت روی یک کاغذ A4 بنویسید و در جایی قرار دهید که هر روز چشمتان به آن بیفتاد و یاد بگیرد برای هر خواسته خود از آن استفاده کنید .

ادیسون معتقد بود که نه تنها این شش مرحله برای انباشت ثروت لازم است بلکه می توان برای رسیدن به هر هدفی از این شش مرحله استفاده کرد .

مراحل پیشنهادی مستلزم کار طاقت فرسا نیستند ، مستلزم از خود گذشتگی نیستند . برای اجرای آن لازم نیست کسی شما را مسخره کند ، شرط موفقیت آموزش و تحصیلات رسمی زیاد نیست اما شرط لازم کاربرد موفق این شش اصل داشتن تصور کافی و ذهنیت مثبت است که به شخص امکان درک این مطلب را می دهد که انباشت ثروت را نمی توان به بخت و اقبال و چیزهایی از این قبیل واگذار کرد باید دانست همه کسانی که ثروت کلان اندوخته اند قبل از آن رویا ، امید و آرزو و برنامه هایی در سر داشتند و بعد به این سرمایه دست یافته اند .

چگونه به ثروت عظیم دست پیدا کنیم

باید بدانید نمی توانید بر مبالغ عظیم دست یابید مگر آنکه در سر اشتیاقی سوزان برای آن داشته باشید و باور کنید که می توانید به آن برسید .

در کار برنامه ریزی برای ثروتمند شدن ، به کسی اجازه ندهید که رویای شما را از بین ببرد باید با انسان های موفق روزگار و دوران گدشته آشنا شوید یابد با کسانی آشنا شوید که رویای آنچه را ارزشمند است به دنیای ما ارزانی داشته اند ؛ به من و شما امکان داده است تا استعدادهای خود را بروز دهیم

اگر کاری که می خواهید بکنید درست باشد و به آن باور داشته باشید درنگ نکنید ،قدمی بردارید و رویای خود را جامه عمل بپوشانید هرگز به گفته های این و آن توجه نکنید ممکن است موقتا شکست بخورید چونکه دیگران نمی دانند که هر شکست با خود بذرهایی از موفقیت و پیروزی به همراه دارد .

اشتیاق سوزان برای بودن و انجام دادن ، نقطه شروعی است که باید صاحب رویا از آن شروع کند رویا از بی تفاوتی ، تنبلی یا نداشتن الهام و آرزو ناشی نمی شود توجه داشته باشید همه کسانی که در زندگی موفق شده اند ، ممکن است در شروع با دشواری هایی روبرو شده اند نقطه عطف موفقیت از لحظات بحرانی شروع شده اند .

چگونه ثروتمند شویم خودتان را همیشه پیروز و موفق بدانید
چه فکر کنید موفق می شوید و چه فکر کنید شکست می خورید در هردو صورت فکر کرده اید انتخاب با شماست

 

توجه داشته باشید که میان خواستن و آماده دریافت آن بودن تفاوتی وجود دارد بدانیم هیچ کس برای رسیدن به خواسته خود آماده نیست مگر باور داشته باشد که می تواند آن را بدست آورد ذهن باید در شرایط باور باشد امید و آرزو تنها کافی نیست داشتن ذهنیت باز و مثبت ، شرط لازم باور است کسانی که ذهن خود را می بندند با حقیقت ،شجاعت و باور غریبه هستند .

توجه داشته باشید که برای رسیدن به موفقیت و تنعم ، به تلاش بیش از قبول فقر و فلاکت نیاز داریم هر قدر در زندگی بخواهیم و توقع داشته باشیم همان اندازه به دست می آوریم توقع زیاد یا کم داشتن تفاوت فکری چندانی ایجاد نمی کند (چه فکر کنیم موفق و ثروتمند می شویم و چه فکر کنیم فقیر و بدبخت و بیچاره می شویم در هر دو صورت فکر کرده ایم این یکی از راه های چگونه ثروتمند شویم می باشد ) .

(پ ن : تلاش یک نفر در کار کارمندی یا کارگری با یک رییس کارخانه و شرکت یا مدیر یک مجموعه یکسان است هر دو شاید و به احتمال زیاد به یک اندازه کار می کنند اما نتایج کار با هم متفاوت است یکی حقوق بخور و نمیر کارگری و دیگری حقوق و درآمد ریاست و مدیریتی ؛ شما کدام را دوست دارید و می پسندید)

پسری که بدون گوش بدنیا آمد اما ثروتمند شد

در حساس ترین بخش این فصل شما را با یکی از عجیب ترین انسانها که تا به حال دیده ام آشنا می کنم وقتی به دنیا آمد از لاله گوش و بخش بیرونی گوش محروم بود و پزشک گفت که او احتمالا عمری ناشنوا و لال خواهد بود اما من به عنوان پدر آن کودک این را نپذیرفتم و این نظر را نه با صدای بلند بلکه به سکوت در قلبم گفتم من مطمئن بودم که پسرم می شنود و حرف می زند لابد می پرسید چگونه ؟ مطمئن بودم راهی هست و من آن را پیدا خواهم کرد به قول امرسون کبیر : « به هر چه بنگرید درسی از ایمان هست به تنها چیزی که نیاز داریم اطاعت است (گوش دادن به درون) » . برای هر کدام از ما راهی وجود دارد ، اگر خوب گوش دهیم کلمات (هدایت)مناسب خود را می شنویم .

میل و اشتیاق از هرچیزی مهمتر است من آرزو کردم گه پسرم ناشنوا و لال نماند لحظه ای از این اشتیاق غافل نبودم (پ ن : همواره به آن توجه می کردم و با دید مثبت دنبال راه حل بودم و دنبال هدف خودم بودم )

می خواستم در ذهنش این اندیشه را بکارم که ناراحتی جسمانی (تضاد ، چالش ،مشکل) او یک دارایی بزرگ بود که ارزش فراوان داشت .

او به مدرسه مخصوص ناشنوایان نرفت ما این اجازه را به او ندادیم و مصمم بودیم که او زندگی طبیعی داشته باشد با بچه های سالم رفت و آمد کند ما پای این تصمیم خود ایستادیم هر چند مجبور شدیم که به این دلیل با مقامات مدرسه بحثهای تند داشته باشیم .

توجه داشته باشید که باور همراه با اشتیاق سوزان را همه می توانند داشته باشد و از آن به سود خود استفاده کنند .

من به قدرت اشتیاق توام با ایمان ، اعتقاد دارم زیرا دیده ام که چگونه این نیرو اشخاص را از ذلت به قدرت و ثروت می رساند دیده ام که چگونه این اشخاص به کمک آن در پی شکستها و تلاش های پیاپی به موفقیت رسیده اند

جان کلام این است که طبیعت با ایجاد اشتیاق سوزان ذهن انسان را چنان دگرگون می سازد تا مفهوم « غیر ممکن » را به رسمیت نشناسد و چیزی را به عنوان شکست نپذیرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب پیشنهادی