ترس مانعی بزرگ برای موفقیت است  به هر دلیلی می ترسیم از اقدام کردن و ادامه دادن به کار و حرکت در جهت هدف اجتناب می کنیم و همین باعث می شود که به موفقیت و تنعمی که مدنظرمان است نرسیم در ادامه شما یا شش ترس برزگ که مانع اصلی برای رسیدن به ثروت هستند آشنا می شویم

خلاصه فصل پانزدهم کتاب موفقیت بیندیشید و ثروتمند شوید نوشته ناپلئون هیل :

شش شبح ترس

سه دشمنی که ذهن شما باید برای برخورد با آنها آمادگی داشته باشد عبارتند از شک ، تردید و ترس . تا زمانی که این سه عنصر منفی ، کلا یا جرئی در ذهن شما باقی باشد حس ششم شما نمی تواند به وظایف خود عمل کند .
تردید جوانه و نهال ترس است هنگام مطالعه مطلب به این نکته توجه داشته باشید تردید و دودلی به شکست می انجامد و ترکیب این دو تولید هراس می کند فرآیند ترکیب اغلب آهسته است به همین دلیل است که این سه دشمن تا این حد خطرناک هستند اینها بی آنکه متوجه باشیم و بی آنکه دیده شوند شکل می گیرند و ناگهان ظاهر می شوند .

شش هراس اصلی :

با شش هراس اصلی روبه رو هستیم که همه اشخاص در زمانی با یک یا ترکیبی از آنها رو به رو می شوند این هراسها عبارتند از : 1 – ترس از فقر 2 – ترس از انتقاد 3 – ترس از بیماری 4 – ترس از دست دادن عشق و محبت اشخاص 5 – ترس از سالهای کهولت 6 – ترس از مرگ
ترس یک حالت ذهنی است و ذهن را می توان کنترل و هدایت نمود انسان قبل از احساس اندیشه می کند در پی این بیان به مطلب  مهمتری برخورد می کنیم و آن اینکه اندیشه انسان بی درنگ به هم ارز فیزیکی خود تبدیل می شود .
در جواب این سوال که چرا بعضی ها خوشبخت و موفق و پیروزند و افراد دیگر با توان مشابه و حالت کاملا یکسان بدبخت وفقیر و بیچاره اند می توان گفت که هر کس می تواند ذهن خود را کنترل نماید همچنین هر کس می تواند تحت تاثیر دیگران و محیط اطراف خود باشد همانطور که شخص می تواند درها را به روی خود ببندد و به انتخابها و خواسته های خود توجه داشته باشد .

ترس از فقر
یکی از ترس هایی که مانع اقدام ما می شود ترس از فقر است

ترس از فقر :

سازش و مصالحه ای میان فقر و تنعم وجود ندارد جاده های منتهی به فقر و ثروت در دو جهت مغایر هم کشیده شده اند اگر شما طالب ثروت هستید نباید شرایطی را که به فقر ختم می شود بپذیرید نقطه شروع راه منتهی به ثروت و تنعم ، میل واشتیاق است (خواسته ها )
اگر خواهان ثروت هستید باید شکل ، نوع و اندازه آن را مشخص کنید شما راه منتهی به تنعم را می شناسید اگر شروع درست نداشته باشید و یا اگر قبل از رسیدن به مقصد متوقف شوید کسی جز شما مستوجب سرزنش نیست مسئولیت از آن شماست برای رسیدن به ثروت باید ذهن خود را بسیج کنید توجه داشته باشید ذهن خریدنی نیست باید آن را ایجاد کنید .
مخرب ترین ترسها : ترس از فقر یک حالت ذهنی است (باور کمبود ) و چیزی بیش از آن نیست اما این ذهنیت می تواند راه موفقیت را مسدود کند این ترس ذهن استدلالی را فلج می کند ، تصور وتخیل را نابود می کند اتکای به نفس را می کشد دلگرمی و اشتیاق را از بین می برد ابتکار را نابود می کند هدف و مقصود را نامطمئن می کند تنبلی و مسامحه کاری را تشویق و دلگرمی و پشتکار را از بین می برد کنترل بر خویشتن را نابود می سازد خوشی را از شخص گرفته امکان درست اندیشی را از بین می برد تمرکز و تلاش را منحرف می کند مداومت و استقامت را تحلیل برده قدرت اراده را از بین می برد ترس از فقر آرزو و اشتیاق را در شخص می کشد بر حافظه انسان تاثیر نامساعد گذاشته شکست را در انواع و اقسامش به ذهن انسان دعوت می کند این ترس عشق را نیز نابود می کند و …. و همه اینها در شرایطی اتفاق می افتد که ما به طور مسلم در دنیایی از تنعم زندگی می کنیم دنیایی که هر آنچه را که بخواهیم می توانیم به دست بیاوریم .
هیچ چیزی به اندازه فقر انسان را رنج نمی دهد و او را تحقیر نمی کند تحلیل خویشتن ممکن است نقاط ضعفی را آشکار کند که اشخاص به راحتی آن را تصدیق نکنند این شکل از امتحان برای همه کسانی که از زندگی خود بیش از فقر انتظار دارند ضرورت دارد هنگام تحلیل شرایط خود به یاد داشته باشید که شما در آن واحد هم دادگاه ، هم هیئت منصفه ، هم دادستان و هم وکیل مدافع هستید با حقایق رو به رو شوید از خود بپرسید و به آن پاسخ دهید .
نشانه های ترس از فقر :
1 – بی تفاوتی : نداشتن میل و آرزو ، تنبلی ذهنی و جسمانی ، نداشتن تصور و تخیل و اشتیاق.
2 – شک و تردید :به دیگران اجازه بدهیم به جای ما فکر کنند .
3 – نگرانی :مقصر کردن دیگران ، بی توجهی به وضعیت ظاهر ، اخم کردن .
4 –احتیاط بیش از اندازه : فقط جنبه های منفی را دیدن ، اندشیدن و صحبت کردن درباره شکست های احتمالی ، درانتظار زمان مناسب بودن
5 – توجه به افراد شکست خورده و بی توجهی به موفق ها بدبینی و نفوس بد زدن
6 – تنبلی و مسامحه کاری ، کارها را به فردا موکول کردن

ترس از انتقاد

ترس از انتقاد :

خیلی ها از انتقاد می ترسند اما به طور قطعی نمی گوید که نگران انتقاد دیگران است اما واقعیت این است که ترس از انتقاد در اغلب اشخاص به طور کاملا پیشرفته وجود دارد ترس از انتقاد انسان را از کار محروم می سازد قدرت تصور را نابود می کند به فردیت او لطمه وارد می کند اتکای به او را از بین می برد به انواع و اقسام راهها به آسیب می زند .
نشانه های ترس از انتقاد :
1- کمرویی : که اغلب به شکل خجالتی بودن ، ترس از گفتگو با دیگران ، ترس از ملاقات با غریبه ها
2- نداشتن تعادل و توازن : ناراحتی در حضور دیگران ، ناتوانی در کنترل صدا
3- شخصیت : ناتوانی دز تصمیم گیری و ابراز عقیده به صورت قطعی ، پذیرفتن دیگران بدون اطلاع از درست بودن آنها
4- عقده حقارت : خود را کمتر از دیگران دیدن ، تقلید از دیگران ، لاف زدن
5- ولخرجی : رقابت با دیگران در خرج کردن بدون در نظر گرفتن درآمد
6- نداشتن ابتکار
7- فقدان جاه طلبی : تنبلی ذهنی و جسمانی ، ابراز وجود نکردن ، تصمیم گیری ضعیف

ترس از بیماری : این ترس با ترس از پیر شدن و ترس از مرگ ارتباط نزدیکی دارد در واقع بعضیها به قدری نگران سلامتی خود هستند که تحت تاثیر آن بیمار می شوند روی هم رفته انسان از آن جهت نگران بیماری است که ترس از مرگ را در ذهن او کاشته اند .
انسان بیش از آنچه فکر می کنید قدرتمند است مفز انسان می تواند سازنده یا نابودگر باشد چند سال پیش در جریان آزمایشهای متعددی که صورت گرفته ثابت شد که اشخاص را می توان با تلقین بیمار کرد بذز ترس از بیماری در همه وجود دارد نگرانی ، ترس دلسردی و نومیدی به رشد بذر ترس کمک می کند .
نشانه های ترس از بیماری :
1- تلقین به خود : مترصد نشانه های بیماریهای مختلف بودن ، صحبت در مورد بیماری ، خوردن دارو سر خور
2- خود بیمار انگاری : مرتب از بیماری حرف زدن و در اندیشه بیماری بودن
3- ورزش نکردن : ترس از بیماری اغلب در کار ورزشهای جسمانی اختلال ایجاد می کند و نتیجه آن بی تحرکی و در پی آن ازدیاد وزن است .

 

شکست عشقیترس از دست دادن معشوق :

منبع اولیه این هراس احتمالا از زمانی نشات می گیرد که مردها زنهای یکدیگر را می ربودند یا با زنهای دیگر ارتباط برقرار می کردند .
نشانه های ترس از دست دادن مهر و محبت :
1 – حسادت : داشتن سوءظن به دوستان و عزیزان بدون دلیل مستدل و منطقی ، تهمت زدن به همسر بدون دلیل
2 – عیب جویی : عیب یابی در دوستان ، اقوام ، بستگان ، همکاران
3 – قمار کردن : قمار ، دزدی و تقلب
4 –خرج کردن بیش از اندازه یا زیر بار قرض رفتن به منظور راضی نگه داشتن معشوق، بی خوابی، عصبیت، فقدان مداومت و پایداری

 

ترس از مرگترس از مرگ :

اغلب ناشی ازتعصبات مذهبی می باشد . اندیشه مجازات ابدی علاقه به زندگی را از بین می برد و خوشبختی را نابود می کند .
نشانه های ترس از مرگ : اندیشیدن به مرگ به جای فکر کردن به زندگی ، بهترین راه درمان ترس از مرگ اشتیاق سوزان به پیروزی است عمومی ترین علل ترس از مرگ عبارتند از : بیماری ، فقر ، نداشتن کار و شغل مناسب ، نا امید شدن از عشق و تعصبات مذهبی

نگرانی : حالتی از ذهن است که مبتنی بر ترس می باشد ترس ادامه دار که در اثر تردید و دودلی به وجود می آید .شش ترس اولیه به خاطر تردید و دودلی تولید نگرانی می کند خود را راحت کنید ترس از مرگ را کنار بگذارید مرگ را به عنوان یک حادثه غیر قابل اجتناب بپذیرید ترس از فقر را فراموش کنید تصمیم بگیرید به ثروت و تنعم برسید نگران حرفهای دیگران نباشید مهم نیست آنها چه می کنند و چه می گویند .
هدف شما در زندگی موفق شدن است برای موفق شدن به آرامش ذهن و ذهن آرام احتیاج دارید می توانید ذهن خود را کنترل کنید می توانید آن را با هر تکانش فکری که می خواهید تغذیه کنید می توانید از ذهن خود استفاده سازنده کنید شما حاکم بر زندگی دنیوی خود هستید افکارخود را کنترل کنید می توانید بر محیط خود تاثیر بگذارید آن را هدایت و کنترل کنید می توانید آن طور که می خواهید زندگی خود را بسازید .

چگونه می توان خود را از افکار منفی نجات داد ؟ به این مهم توجه داشته باشید که شما از قدرت اراده برخوردارید از این نیروی خود استفاده کنید تا در حصاری قرار بگیرید که از نفوذ افکار منفی در امان باشید بدون تردید متداول ترین نقطه ضعف همه انسان ها این عادت است که ذهن خود را در برابر نفوذهای منفی سایرین نتها می گذارند این نقطه ضعف بسیار آسیب زننده است .
چیزی که بر آن کنترل مطلق دارید : شما نسبت به هر چیز به جز یک مورد کنترل مطلق ندارید و آن یک مورد اندیشه های شماست ذهن شما جایگاه معنوی شماست از آن به دقت حراست کنید شما برای رسیدن به این مهم از قدرت اراده برخوردارید.
ادیسون می دانست که ذهن انسان هر چه را بتواند تصور کند می تواند آن را تولید نماید همین باور و نگاه بود که ادیسون کبیر را در ردیفی بالاتر از دیگران قرار داده بود .
وول ورت می دانست که می تواند هر کار منطقی را انجام دهد او معتقد بود که برای رسیدن به هدف باید برنامه و ایمان کافی داشته باشید او با بی اعتنایی به سخنان بقیه توانست بیش از یکصد میلیون دلار انباشت کند .
توجه داشته باشید که تفاوت میان هنری فورد و دیگران این بود که فورد ذهنی داشت که آن را کنترل می کرد کنترل ذهن نتیجه نظم و انضباط و عادت است .
مفیدترن روش عملی برای کنترل ذهن این است که آن را با هدفی مشخص و با برنامه ای معین سرگرم کنیم زندگی همه افراد موفق را مطالعه کنید و ببنید که آنها ذهن خود را کنترل کرده اند و از آن برای دستیابی به هدفهای شخصی استفاده نموده اند بدون این کنترل موفقیت امکان پذیر نیست .
عذر و بهانه آوردن و شکست را توجیه نمودن اقدامی بسیار فراگیر است شاید بتوان گفت که این عادت از بدو خلقت انسان وجود داشته و عامل تباه کننده موفقیت است .
افلاطون به این حقیقت واقف بود او می گفت : ((نخستین و بهترین پیروزی ، پیروزی بر خویشتن است اما تحت سلطه این خویشتن قرار گرفتن بسیار مصیبت بار و اسباب شرمندگی است .))
توجیه در حال حاضر بی مفهوم و غیرقابل قبول است زیرا در حال حاضر شاه کلیدی در دست دارید که می تواند درهای تنعم را به روی شما بگشاید این شاه کلید ناململوس است و با این حال قدرتی عجیب دارد اشاره من به توانایی شما در خلق اشتیاق شوزان برای رسیدن به ثروت و تنعم شخصی است استفاده از این کلید مشمول هیچگونه جریمه ای نیست اما اگر از این کلید به درستی استفاده نکنید باید تاوان شکست را بپردازید اما اگر از این کلید به درستی بهره ببرید به شما فایده هایی می رساند و پاداشی می گیرید که به زحمتش می ارزد آیا متقاعد شدید که شروع کنید؟ مطالعه این کتاب شما را به هدفی که مترصد آن هستید می رساند

 

خلاصه فصل چهاردهم کتاب موفقیت بیندیشید و ثروتمند شوید : حس ششم : چگونه فعالش کنیم و از آن در جهت موفقیت و تنعم استفاده کنیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب پیشنهادی