هر چه انسان خلق می کند ابتدا با میل و خواسته او شروع می شود از تجربه می گذرد و حالت واقعی پیدا می کند به کارگاه تخیل می رود تا برنامه ریزی لازم برای اقدامات روزانه طراحی شود .

خلاصه فصل هفتم کتاب موفقیت بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل

برنامه  ریزی عملی برای رسیدن به خواسته های خود

الف : با کسانی که به کمک آنها برای طرح این برنامه نیاز دارید همکاری کنید (استفاده از نیروی دیگران )
ب : قبل از تشکیل گروه همکاران ، ببینید که متقابلا در ازاء همکاری آنها چه امتیازی می توانید برای آنها در نظر بگیرید .
ج : با اعضای گروه خود هفته ای دوبار و اگر لازم شد بیشتر تشکیل جلسه دهید تا به اتفاق برنامه ریزی یا برنامه های لازم برای انباشت پول را تدارک ببینید .
د : میان خود و سایر اعضای گروه هماهنگی کامل ایجاد کنید

این حقایق را به ذهن بسپارید :

نخست ، شما دست به کاری زده اید که برایتان از اهمیت فراوان برخوردار است برای اطمینان از موفقیت باید برنامه ریزی  بی کم و کاست داشته باشید .
دوم : باید از امتیاز تجربه ، آموزش ، توانایی و تصور سایر ذهن ها برخوردار باشید همه کسانی که ثروت کلان اندوخته اند از این مهم برخوردار بوده اند

هر برنامه ای که در تلاش خود برای کسب ثروت انتخاب کنید باید حاصل اندیشه شما و سایر اعضای گروه شما باشد البته بخش یا تمام برنامه می تواند از شما منشاء بگیرد با این حال لازم است که افراد گروه شما بر این برنامه ریزی مهر تایید بزنید .
در صورت شکست هر برنامه ای ، برنامه بعدی را به اجرا بگذارید این کار را آنقدر ادامه دهید تا برنامه موثر و مفید بیابید دقیقا در همین جاست که اغلب اشخاص به دلیل فقدان پافشاری و ابرام (مداومت) با شکست روبرو می شوند .
شکست موقتی تنها می تواند یک معنا داشته باشد و آن اینکه جایی از برنامه شما نقص دارد .
توجه داشته باشید که موفقیت شما هرگز از اندازه درستی برنامه شما فراتر نمی رود
انسان تا زمانی که خود را شکست خورده نپندارد ، شکست خورده نیست .
به کسانی برخورد می کنیم که ثروت و مال و منال فراوان اندوخته اند اما تنها پیروزی آنها را می بینیم و شکستهای موقتی آنها برای رسیدن به پیروزی قطعی را فراموش می کنیم .
دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکستهای موقتی تقریبا امکان پذیر نیست ( البته امکان دارد که شما بدون شکست هم موفق شوید و تجربیات خود را از کتابها و دیگران به دست آورید ) وقتی در اجرای برنامه خود شکست می خورید ، این شکست را به حساب آن بگذارید که در برنامه شما نقصی وجود داشته است برنامه خود را بازسازی کنید و باز دیگر به تلاش خود ادامه دهید .

یک برنده هرگز متوقف نمی شود
یکی از رموز موفقیت این است که در مسیر هرگز از تلاش دست بر نداریم

 

آیا پول ، پول می آورد !!!

بعضیها گمان می کنند تنها پول تولید پول می کند این هرگز حقیقت ندارد میل به معادل پولی خود تبدیل می شود از پول به تنهایی کاری ساخته نیست پول توان حرکت ، اندیشیدن یا حرف زدن ندارد اما می تواند صدای هر کسی را که میل او می کند بشنود و به سمت او حرکت کند .
برنامه ریزی هوشمندانه برای موفق شدن در بسیاری از کارها و فعالیتهای که به منظور انباشت ثروت صورت می گیرد لازم است .
جالب است بدانید که عملا تمام موفقیتهای بزرگ با دریافت وجوه جبرانی برای خدمات شخصی یا با فروش نقطه نظر (ایده) شکل گرفته است .
به طور کلی در دنیا با دو دسته اشخاص روبه رو هستیم گروه اول را پیروان و گروه دوم را رهبران تشکیل می دهند از همان آغاز تصمیم بگیرید می خواهید در کدام گروه باشید تفاوت جبران پرداختی (درآمد ) این دو موقعیت بسیار زیاد است .
اغلب رهبران بزرگ زمانی پیرو بوده اند اما به یمن هوش و فراست خود به رهبری رسیده اند .
اشخاصی که نمی توانند با هوش و ذکاوت از یک رهبر پیروی کنند نمی توانند خود یک رهبر بزرگ شوند یک پیرو با هوش و با فراست امتیازات متعدد دارد که از جمله آن می توان به کسب دانش از رهبر خود اشاره کرد .

ویژگیهای مهم رهبری :

1- شجاعت ادامه دار بر اساس شناخت خویشتن و از افراد مقابل ، پیروی نیست که بخواهد از یک رهبر فاقد اعتماد به نفس تبعیت کند .
2- توان کنترل خویشتن ، کسی که می تواند بر خود مسلط باشد سرمشق پیروان خود می شود .
3- داشتن احساس انصاف و عدالت .
4- قاطعیت در تصمیم گیری
5- داشتن برنامه های مشخص ، رهبر موفق باید کارش را برنامه ریزی کند و آن را به اجرا بگذارد .
6- رهبر باید از پیروان خود فعال تر باشد .
7- شخصیت خوش آیند : هیچ انسان بی توجهی نمی تواند یک رهبر موفق باشد رهبری مستلزم احترام است .
8- احساس همدردی و همدلی : رهبر موفق کسی است که پیروان خود و مسائل آنها را می شناسد .
9- احاطه بر امور : رهبر موفق باید بر جزئیات کار خود احاطه داشته باشد .
10- تمایل به قبول مسئولیت : رهبر موفق باید مسئولیت اشتباهات و نواقص همکارانش را بپذیرد .
11- همکاری : رهبر موفق کسی است که اصل فعالیتهای تعاونی را می داند و آن را به کار می گیرد .

10 علت مهم شکست در رهبری :

1- ناتوانی در سازمان دهی : کسی که در مقام رهبری اذعان می کند که تحت تاثیر شرایط نمی تواند در برنامه های خود تجدید نظر کند نداشتن کاریی خود را اذعان کرده است رهبر موفق باید با جزئیات مرتبط با وظیفه اش احاطه داشته باشد و باید جزئیات کار خود را به افراد لایق و کاردان بسپارد .
2 – فقدان فروتنی : بزرگترین شما کسی است که به دیگران بیشتر خدمت کند .

3 – توجه داشته باشید که دنیا به اشخاص نه به دلیل علم و اطلاعشان ، بلکه به خاطر کارشان و به خاطر ترغیب دیگران به کار پاداش می دهد .
4 – ترس از رقابت پیروان : رهبری که از پیروان خود می ترسد که جای او را بگیرند دیر یا زود به این مصیبت گرفتار می شود و رهبر توانا اشخاص را پرورش می دهد که بتواند به اراده خود هر بخش از کارش را به آنها واگذار کند .
5 – فقدان تصور و تخیل : رهبر بدون داشتن قدرت تصور و تخیل نمی تواند با شرایط اضطراری روبرو شود و برنامه ریزی های لازم را انجام دهد تا پیروان بتوانند با آن برنامه دوباره به مسیر برگردنند
6 – خود خواهی : رهبری که همه موفقیتها را به پای خود بنویسد مطمئنا دیگران را دلخور خواهد کرد .

7 – افراط : پیروان به رهبری که حد و حدود اعتدال را رعایت نمی کند احترام نمی گذارند .

8 – فقدان صمیمیت : نداشتن وفاداری و صمیمت انسان را تا حد ذرات خاک تنزل می دهد .

9 – تاکید بر اختیار و اقتدار :رهبر موفق همکارانش را ترغیب می کند رهبر واقعی جز با عمل و رفتار خود نمی تواند رهبری خود را به دیگران ثابت کند .
10 – تاکید بر سمت و عنوان : درهای اتاق رهبر واقعی به روی همه کسانی که مایل به ملاقات او هستند باز است .

رازهای یک رزومه عالی برای استخدام 

وقتی قرار است رزومه برای استخدام ارائه کنید همانند یک وکیل باشید که می خواهد از موکل خود دفاع کند باشید و اطلاعات ارائه کنید .
تصمیم بگیرید متقاضی چه شغلی هستید اگر این شغل وجود ندارد ، ممکن است بتوانید آن را به وجود آورید
به جای آنکه به آنها بگویید من طالب چه شغلی هستم ، به جای اینکه از آنها بپرسید چه شغلی برای من دارید ، به آنچه که می توانید به آنها بدهید ، بیندیشید .
برنامه ریزی دقیق و منظم پیمودن نیمی از راه است .
فرمول کمیت (میزان) و کیفیت (چگونگی ) ارئه خدمات :
1 – کیفیت خدمت به این معناست که خدمات خود را به کاراترین شکل ممکن ارائه دهید .
2 – کمیت خدمت به این معناست که خدمات خود را در همه مواقع ارائه نمایید .
3 – روحیه ارائه خدمت به معنای داشتن رفتاری هماهنگ و موافق است روحیه ای که به بهبود روحیه همکاری همکاران شما کمک کند .
4 – اهمیت شخصیت خوشایند مورد تاکید است زیرا عاملی است که به اشخاص امکان می دهد خدمات خود را با روحیه ای مناسب ارائه دهند .
مغز سرمایه ای است که در اثر کسادی با فرسایش روبرو نمی شود نه می توان آن را دزدید و نه آن را خرج کرد از آن گذشته پول لازم برای اداره یک کار تا زمانی که با یک مغز کارآمد ترکیب نشود ، کمترین ارزشی ندارد .

دلایل عمده شکست افراد :

1 – نداشتن هدف مشخص در زندگی : مهمترین علت ناکامی
2 – نداشتن اشتیاق برای پیشرفت و ترقی : آنهایی که مایل نیستند بهای ترقی و پیشرفت را بپردازند ، شانسی برای موفقیت ندارند
3 – نداشتن دانش : دانشی که بصورت موثر مورد استفاده قرار بگیرد .
4 – انضباط شخصی : تسلط بر خوشتن دشوارترین کاری است که هر کس می تواند بکند .
5 – تنبلی و مسامحه : امروز و فردا کردن و نداشتن برنامه ریزی روزانه ، یکی از علل مهم شکست و ناکامی است
صبر نکنید و منتظر نمانید زیرا زمان مناسب هرگز از راه نمی رسد از همین جایی که هستید و با هر آنچه که در اختیار دارید شروع کنید وقتی دست به کار شدید ابزار بهتری پیدا می کنید .
6 – نداشتن مداومت و پشتکار : بسیاری از اشخاص با مشاهده نخستین نشانه های شکست و ناکامی دست از کار می کشند و این در حالی است که جایی برای مداومت و پشتکار وجود ندارد پشتکار و مداومت ، شکست را محو می کند .
7 – شخصیت منفی : کسی که با دید منفی به اشخاص و امور نگاه می کند شانسی برای موفقیت ندارد .
8 – نداشتن عزم راسخ در تصمیم گیری : افراد موفق به راحتی تصمیم می گیرند و در تجدید نظرهایشان تانی (صبر و مداومت) به خرج می دهند .
9 – انتخاب همکاران اشتباه : کسی را برای همکاری انتخاب کنید که ارزش همکاری دارد و از فراست لازم برخوردار است .
10 – انتخاب شغل مناسب : موفق شدن در کاری که آن را دوست ندارید امکان پذیر نیست .
11 – فعالیتهای غیر متمرکز : همه کاره و هیچ کاره ، همه تلاش خود را روی یک هدف قطعی متمرکز کنید .
12 – خرج کردن بی حساب : عادت کنید بخشی از درآمد خود را پس انداز کنید .

تحلیل سالانه خویشتن نشان می دهد که آیا پیشرفتی حاصل شده است و اگر شده است اندازه آن چقدر بوده است .
سرمایه منحصر به پول نیست در کنار پول باید به وجود افراد باهوش و برنامه های سازمان یافته و برنامه ریزی های دقیق اشاره کرد که امکاه استفاده موثر از پول را فراهم می سازد .
برای انباشت ثروت تنها یک راه مفید و مطمئن وجود دارد آن ارائه خدمات مفید است .
شما می توانید با ارائه خدمات خود به تنعم برسید هیچ عاملی نمی تواند شما را از رسیدن به هدفتان باز دارد اگر کسی از آموزش ، استعداد و تجربه بیشتری برخوردار باشد می تواند مبالغ هنگفتی از ثروت را جذب کند .
توجه داشته باشید که نظام به وسیله قانون اقتصاد کنترل می شود و به حکم این قانون تا چیزی ندهید ، چیزی دریافت نخواهید کرد.

فصل ششم کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید : چگونه با ذهنمان هر آنچه را که می خواهیم بدست آوریم

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب پیشنهادی